O nás

Představení společnosti JVB Engineering s.r.o.

Společnost JVB Engineering s.r.o. se zabývá komplexními dodávkami v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, měření a regulace a projekce v oblasti technických zařízení budov, dodávkami kancelářské a výpočetní techniky, dodávkami systémů pro čištění vzduchu a průmyslového odsávání společnosti Euromate s celorepublikovou působností a návrhem a dodávkami vzduchových nožů Paxton s působností v ČR a SR . Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. Jsme si vědomi toho, že naše činnost má také vliv na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců i jiných osob, které se s naším vědomím vyskytují na našich pracovištích.


Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Oblast sytému řízení jakosti (QMS):

• plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem naší společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
• výrobky a služby zákazníkům jsou poskytovány v požadované kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
• základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
• naše organizace je česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
• své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků i zaměstnanců
• společnost vytváří příznivé pracovní podmínky a prostředí pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů

Oblast systému environmentálního managementu (EMS):

• společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit
• udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá
• organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
• společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
• nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu jsou především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanismů

V Rumburku dne 1.12.2004

Ing. Václav Bače
jednatel společnosti
Ing. Jan Bradáč
jednatel společnosti

 

Zpět

 

Paxton – užívá vzduch k vyřešení problémů

Jedinečné zkušenosti a odbornost

SolvAir je Evropským prodejním a servisním centrem pro produkty společnosti Paxton, která je vedoucím průkopníkem ve vývoji vzduchových nožů a vysoko-průtokových odstředivých dmýchadel již po 25 let. Naše zkušenost nás vedla k získání odborné způsobilosti v projektování efektivních a účinných vysoušecích systémů vzduchových nožů. Jako experti na systémy proudění vzduchu, jsme zdokonalili dnešní podobu vzduchových nožů pro „precizní vysoušení“, zahrnující regulaci nanášení povlaků, vzduchové clony, odstraňování prachu a nechtěných materiálů stejně jako mnoho dalších užitečných aplikací.

Získáváme výhodu z vlastního výrobního zázemí, které nám dovoluje udržet striktní kontroly jak produktivity tak kvality produktu.

Náš zařízení zahrnuje automatický plazmový řezací systém. Ten je kontrolován CAD/CAM softwarem dokončující tak plně počítačem zpracovaný design do výrobního cyklu.

Vyčerpávající, flexibilní a kompletně profesionální služba.

Ihned po obdržení vaší poptávky, naší prvotní akcí je navštívit Vás a ohodnotit Váš problém. Tato návštěva bude vykonána jedním z našich projektových inženýrů, kteří s Vámi prodiskutují daný problém a možná praktická řešení. V průběhu návštěvy si také poznamenají všechny nezbytné detaily o místě aplikace, které nám pomohou v procesu návrhu řešení a cenové nabídky.

Poptávky jsou pečlivě přezkoumány před připravením a předáním našich doporučení pro vás. Naše kompletní cenové nabídky vám dávají jasnou a výstižnou představu o našich zařízeních a systémech. Všechna zařízení dodávané společností Solvair je označeno známkou CE a je navrženo a instalováno se zvážením veškeré relevantní legislativy.

Jsme hrdí na to jakým způsobem vám prezentujeme naši cenovou nabídku. Naše cenová nabídka vám musí dát jasný a výstižný obrázek o řešení, které navrhujeme. Obvykle dodáváme schematické nákresy systému jako doprovod k psaným dokumentům. Nejnovějších CAD systémů je využito pro všechny fáze konstruování od poptávky až k výrobě.

Zpět