Pharma, Medical, and Nutra

pharm
01big

Lékařské přístroje a farmaceutika musí splňovat vysoké standardy pro výrobu a balení.

Vzduchové systémy Paxton nabízejí ofukování, sušení, dopravník a statickou eliminaci pro citlivé aplikace, jak před, tak i po naplnění nebo balení, nebo v průběhu zpracování.

Produkty Paxton používané v lékařské výrobě:

Paxton AT-XT a frézy, které jsou vybavené vstupní a výstupní filtrací poskytují vysoký výkon a ultra-čistý vzduch


Nano: 99,97% na 0,5 mikronů
HEPA: 99,79% na 0,3 mikronu


Hluboké splachování zajišťuje, že požadavky SVP jsou splněny, chrání ventilátor od drsných chemických čistících prostředků a snížuje hladinu hluku.
Vzduchové nože z nerezové oceli a trysky dodávají vzduch z dmychadla k cíli, a prostory jsou vhodné  pro mytí.
Ionizované Air System přináší ionizovanou NANO - nebo HEPA kvalitu vzduchu k odstranění statických a pevných částic z povrchů před naplněním nebo na obalu.


Aplikace:

• Před tryskové inkoustové kódování
• Výroba kapslí
• Mytí nebo oplachování
• 4 vaky
• Distribuje povlak
• Výroba tobolek
• Dopravník a třidění
• Blistry
• Odolné zdravotnické prostředky
• Zabrání proti bakterií
• Výroba kapalné formulace
• Odfukové čištění
• Obal
• Před-označování
• Řešení pro váčky
• Před zabalením nebo přebal
• Jednorázové lékařské přístroje
• Suché pod krytem nebo víčkem

ENGLISH
  Medical devices, pharmaceuticals and nutraceuticals must meet high standards for production and packaging.  Paxton Air Systems offer blow off, drying, conveying, air rinsing and static elimination for sensitive applications, both before and after filling or packaging, or during processing.
Paxton Products used in Medical, Pharma and Nutra:
 • Paxton AT- and XT-blowers, fitted with inlet and outlet filtration provides high power, ultra-clean air
Nano:  99.97% at 0.5 micron HEPA:  99.79% at 0.3 micron
 • Washdown enclosures to house the blower ensure GMP requirements are met, protect the blower from harsh cleaning chemicals, and reduce noise
 • Stainless steel air knives and nozzle manifolds deliver air from the blower to the target, and are suitable for washdown areas
 • The Ionized Air System delivers ionized nano- or HEPA-quality air to eliminate static and remove particulates from surfaces prior to filling or packaging.
Applications:
 • Prior to ink jet coding
 • Capsule production
 • After wash or rinse
 • IV bags
 • Distribute coating
 • Caplet production
 • Convey & sort
 • Blister packaging
 • Durable medical devices
 • Prevent bacteria
 • Liquid formulation production
 • Blow off cleaning
 • Packaging
 • Prior to labeling
 • Solution pouches
 • Prior to packaging or overpack
 • Single use medical devices
 • Dry under the cap or lid
 
Nápoje a plnění láhví
Potraviny a balení

Průmysl a elektronika
MED x2
Medicina